بایگانی دسته: اعصاب و روان

انواع ام اس

بیمار ام اس

انواع ام اس: الگوی پیشرفت بیماری ام اس در افراد مختلف با هم فرق دارد. طریقه ای برای پیش بینی اینکه بيماري هر شخص چطور پیش خواهد رفت وجود ندارد. اما به طور کلی، بیماری ام اس *چهار نوع مختلف دارد.

ام اس نوع عودکننده- فروکش یابنده: بیشتر افرادی که برای اولین بار ام اس آنها تشخیص داده می شود، دچار این نوع هستند. این نوع ام اس بیشتر بین سنین 20-30 سالگی اتفاق می افتد. مبتلایان به این نوع ام اس پس از هر حمله بیماری یک دوره آرام را پشت سر می گذارند که در این مدت مشکلی ندارند. حمله ها نیز معمولا غیرقابل پیش بینی هستند. این نوع ام اس معمولا ادامه خواندن انواع ام اس